فهرست نمایندگان تارادیس

جهت دریافت نمایندگی گروه صنعتی تارادیس می توانید از طریق تکمیل این فرم اقدام نمایید.

نام نماینده شهر آدرس
نمایندگان تارادیس T001/120 مجید بیات فشم
نمایندگی تارادیس T001/121 سارا طهماسبی بندرعباس رسالت شمالی، کوچه رسالت ۷ ساختمان رسالت، طبقه سوم واحد ۳۰۴