معرفی پرسنل تارادیس

TARADIS GROUP
رضا مرادی مقدم مدیر عامل
یحیی مرادی مقدم نایب رییس هیات مدیره
احسان زنگنه مدیریت شعبه استان البرز
امیر فدایی مدیریت شعبه پاسداران
مهران چای ساز مدیر فروش درب ایمنی و داخلی
محمد امرایی مدیر فروش آلومینیوم
مینا کارگر کارشناس فروش پنجره
حسین آقایی مدیریت شعبه سعادت آباد
مهدی متولیان مهدی متولیان مدیریت انفورماتیک
نگین پارسا کارشناس فروش پنجره
حسین مسعودی کارشناس فروش درب
سارا صادقی کارشناس فروش پنجره
فرزانه رنجبر کارشناس فروش پنجره
مهندس نونژاد کارشناس فروش پنجره